sustainable organisation development

Inclusief leiderschap is een leiderschapsbenadering die de diversiteit van het zijn waardeert, uitnodigt en verwelkomt. Centraal staat dat elkeen in de volheid van het eigen zijn kan bijdragen, en zich volledig betrokken weet in de besluitvorming en de vormgeving van de werkelijkheid. We zoeken naar de moed om zowel bewust te worden van als om te gaan met de barrières waarmee mensen geconfronteerd worden. Inclusief leiderschap voegt een nieuwe dimensie toe aan leiderschapsconcepten door de focus op diverse groepen en individuen. Het adresseert individuen die het risico lopen uitgesloten te worden door te kijken naar hun behoeften, ambities en potentieel, en hen in staat te stellen om volwaardig deelnemen aan de samenleving.

Video door fauxels via Pexels

Deze workshop is in de eerste plaats gericht aan:

 • Leidinggevenden die bewuster willen omgaan met de diversiteit in hun teams en actief aan de slag willen gaan met een inclusief gedachtengoed
 • Professionals die werken met groepen die een potentieel risico lopen om uitgesloten te worden
 • Teams die aan de slag gaan met inclusie op de werkvloer

Na deze workshop heb je:

 • Meer inzicht in het bouwen van een authentieke en inclusieve relatie met anderen
 • De conversatie aangaan in je team en organisatie rond inclusief leiderschap
 • Inclusief leiderschap inzetten als tool om specifieke doelgroepen beter te benaderen en aan boord te krijgen en – vooral – houden

Inhoud van de workshop inclusief leiderschap:

De workshop inclusief leiderschap is opgebouwd rond 4 modules.

 • Inleiding met speed-date
  • Doel: Thuiskomen in de ruimte en bij elkaar
 • Module 1 – Inclusief Leiderschap: waddisda‘?!
  • Doel: Kader zetten en eerste skill training rond bestaande inclusieve en exclusieve gedragspatronen
 • Module 2: Relaties bouwen vanuit een inclusief perspectief
  • Doel: zelfbewustzijn versterken, nagaan van de eigen impact op de andere en oefenen met de opgedane inzichten
 • Module 3: Zelfbewustzijn in leiderschap
  • Doel: Inzicht verwerven in stereotypes, vooroordelen en exclusiemechanismen
 • Module 4: Inclusief leiderschap vanuit een gedeelde visie
  • Doel: Aan de slag gaan met de aangeleerde skills om anders te kijken naar bestaande uitdagingen of vragen (casus gericht werken)
 • Samenvatting en Afronding
  • Doel: herhalen en elkaar inclusief feedback geven

Praktisch

In zijn meest volledige versie beslaat deze workshop 2 volle dagen. De avond tussen de eerste en tweede dag is ideaal om wat gezien is in de eerste twee modules te laten inzinken en er als groep samen over te reflecteren. Deze benadering is ideaal voor groepen tussen de 12 en 20 personen. Dit format is aangewezen als de mensen elkaar niet of nauwelijks kennen. Het is dan fijn om de nodige tijd te hebben om een veilige ruimte te bouwen zodat het leereffect gemaximaliseerd wordt.

Het is echter niet altijd mogelijk om 2 volle dagen vrij te maken, daarom bieden wij ook een ingekorte versie aan die slechts 1 volle dag duurt. Het programma is wat intenser met minder ruimte voor reflectie en oefening. Deze format leent zich eerder voor kleinere groepen met een goede kennis van elkaar. De ideale grootte schommelt tussen 6 à 12 personen.

Het budget voor de 2-daagse workshop bedraagt 2400 euro.
In de verkorte versie (1 dag) bedraagt deze workshop inclusief leiderschap 1250 euro.

Deze bedragen zijn voor de workshop en de voorbereiding an sich. Het omvat niet de locatie, catering, eventuele overnachting of verplaatsingskosten. Als kleine onderneming zijn wij vrijgesteld van BTW en zijn onze bruto prijzen ook onze netto prijzen.

Vraag hier voor meer informatie: