sustainable organisation development

Mijn interventies vertrekken steeds vanuit de creatie van “Adult Learning Experiences” (leerervaringen voor volwassenen). Of ik nu coach, een workshop geef, een vergadering faciliteer of een meer formele training geef, mijn belangrijkste zorg is om een blijvende herinnering te creëren. Vaak, wanneer we iets leren eindigen we in een formele setting met het maken van notities. Deze krabbels worden zelden meer dan eens herlezen. Dit type van leren is meestal slecht in de overdracht van kennis en vaardigheden. Door een contextuele leerervaring voor volwassenen te creëren, kunnen we het “in de botten krijgen” en zowel het denken als het daaropvolgende handelen van de deelnemer transformeren.

Een leerervaring voor volwassenen is elke activiteit die de deelnemer een blijvende herinnering geeft aan een geleerde les. Vaak,  succesvolle benaderingen zijn contextueel gestuurd, op ervaring gebaseerd, transformationeel in hun essentie en gericht op volwassenen.

Elementen van leerervaringen

De belangrijkste componenten zijn:

 • Contextueel gestuurd:
  • Het idee van contextueel leren is dat leren alleen plaatsvindt wanneer de lerenden informatie verbinden met hun eigen referentiekader (zie o.a. Hull* die het concept pionierde)
 • Op ervaring gebaseerd
  • Leren gebeurt door reflectie op wat er is gedaan. De sleutel is om te werken met de ontdekkingen en kennis van ervaringen uit de eerste hand. Dit in tegenstelling tot leren van horen of lezen over ervaringen van anderen. De belangrijkste denker is Kolb* die een 4-stappen model voor ervaringsleren heeft ontwikkeld. In dit denken doorloopt al het leren 4 stadia: de feitelijke ervaring, de reflectie op de ervaring, de conceptualisering en het actieve experimenteren. Dit laatste voedt zich met nieuwe ervaringen die de hele cyclus weer in gang zetten.
 • Transformationeel
  • Hiermee ligt de focus op het ontwikkelen van het denken op autonoom niveau. Het denken (en leren) wordt dus niet geleid door een autoriteitsfiguur, maar gebaseerd op onze eigen interpretaties. Dit staat in contrast met het werken met en handelen naar doelen, overtuigingen, oordelen en gevoelens van anderen.
 • Voor volwassenen
  • Alle tools en technieken die ik heb gebruik relevant zijn bij het leren van volwassenen. Volwassenen en kinderen hebben verschillende benaderingen van leren. Volwassenen leren vanuit een raamwerk van ervaringen uit het verleden. Kinderen beginnen daarentegen met een schone lei, waarbij elke ervaring een nieuwe is.
 • Community-gedreven
  • Op langere termijn zijn mijn leerervaringen, zoals het leiderschap programma of de inclusieve cultuurtransformatie die ik ontworpen heb, onderbouwd door een praktijkgemeenschap (een “stam” in modern jargon). Een platform om leerervaringen te delen en elkaar te ondersteunen in reflectie en leren, helpt om het leren te verankeren.