sustainable organisation development

Leiderschap coachen is een oriëntatie binnen de coaching wereld waarin we vooral kijken naar hoe leiding geven over jezelf, het zogenaamde zelfleiderschap, en leiding geven aan anderen. En dit laatste op een inclusieve, verbindende manier. Leiderschap coachen is geen techniek om te heersen, of je macht ten toon te spreiden, wel een manier om het beste uit de mensen rond jou te halen.

Ontwikkelen van leiders

Leiders groeien en ontwikkelen elkaar door regelmatige feedback. Feedback gaat over horen wat anderen in je waarderen en welk advies uw baas, collega’s en ondergeschikten u kunnen geven om je leiderschap te laten groeien. Daarnaast is inzicht in hoe je bijdraagt aan de successen en uitdagingen van de organisatie evenzeer een drijfveer voor prestaties. Feedback gaat niet over gedrag, niet over wat je ziet, wel over wat je ervaart. Over de waarden die je uitstraalt en die vorm geven aan je impact inde wereld.

Op waardengericht leiderschap zorgt ervoor dat medewerkers een gemeenschappelijke reeks waarden ontwikkelen, waardoor hun cohesie en bereidheid om samen te werken verbetert. De wetenschap dat een leider of manager dezelfde overtuigingen heeft, moedigt werknemers vaak aan om hun instructies te volgen, waardoor de kans op succes bij elk doel toeneemt. Dit verbetert de betrokkenheid, prestaties en zelfs retentie – allemaal factoren die groei en winstgevendheid bevorderen. Op waarden gebaseerde leiders hebben specifieke eigenschappen en andere kwaliteiten die hen de beste maken in wat ze doen.

Op waardengerichte leiders nemen elke dag de tijd om na te denken over hun recente beslissingen en motivaties. Dit biedt hen de kans om hun waarden opnieuw te evalueren, hun doel te bepalen en te ontdekken wat echt belangrijk is voor hen als leiders en de leden van een team. Wat we sterke leiders noemen, zijn die mensen die de bereidheid hebben om zichzelf in vraag te stellen, en in de spiegel te durven kijken om te leren uit hun acties.

Om je waardengerichtheid helder te krijgen werk ik vaak in het leiderschap coachen met mijn favoriete coaching tool: de “Leadership Values Assessment” of leiderschapswaarden evaluatie.

Leadership Values Assessment (LVA)

De Leadership Values Assessment of LVA is een krachtig coaching instrument voor het bevorderen van zelfbewustzijn, persoonlijke transformatie, en een begrip van de acties die jou, als leider, kan ondernemen om je volledig potentieel te realiseren. Deze benadering vergelijkt je perceptie van je stijl van leidinggeven met de perceptie van je superieuren, collega’s en ondergeschikten. Hier ligt de nadruk op je sterke punten, de gebieden die voor verbetering vatbaar zijn, en de groeimogelijkheden.

Het Assessment onthult in welke mate het gedrag van een leider de prestatie van de organisatie helpt of hindert, en in welke mate angst de besluitvorming beïnvloedt. Deze benadering meet ook je persoonlijke entropie en authenticiteit als leider.

De waarden die we gebruiken zijn niet lukraak samengesteld. We baseren ons op het werk van Richard Barrett. Deze schiep een model dat structuur en richting geeft aan de vele waarden die bestaan. Daarenboven laat deze methode toe om waarden op een neutrale manier te meten en te vergelijken. De grafiek hieronder geeft een overzicht van waar je je zou kunnen bevinden als leider. Het geeft inzicht in welke houding dominant is en geeft ook een indicatie van je mogelijk groeipad.

Leaderschapsmodel op basis van Richard Barrett’s werk

De assessment dient als basis voor een of een aantal coaching sessies die vertrekken vanuit de psychologische evolutie van de mens. We noemen deze vorm van leiderschap coachen ook wel “Evolutionair Coachen”. Niets te maken met de evolutie als menselijke diersoort, wel met onze individuele evolutie als mens in de huidige context.

Het LVA-proces

We beginnen met het aanpassen van de basis leiderschapswaarden om relevant te maken voor jou. Vervolgens ga je naar een beveiligde website om die tien waarden te selecteren die het meest overeenkomen met jouw perceptie van je stijl van werken en leidinggeven. Daarna maak je een lijst van wat volgens jou je sterke punten zijn, en van de verbeterpunten waaraan je momenteel werkt.

Vervolgens gaan vijftien tot twintig assessoren die jij aanduidt en uitnodigt naar dezelfde website om tien waarden te selecteren waarvan zijn ervaren dat deze best jouw manier van werken vertegenwoordigen; alsook het gedrag waarvan zij denken dat je als leider moet stoppen of aanpassen; en alle andere opmerkingen die zij jou als feedback willen geven.

Je assessoren of beoordelaars kunnen kiezen of ze hun naam achterlaten bij de feedback of dat ze de enquête anoniem invullen. Het referentiekader om de waarden uit te zetten zijn de “Zeven Niveaus van Leiderschapsbewustzijn”.

(ENGELS) Seven Levels of Leadership Consciousness

We ronden dit proces af met een feedbacksessie van twee tot drie uur om de bevindingen te bespreken. Samen ontwikkelen we een gedetailleerd actieplan om uw prestaties te verbeteren en uw overgang in leiderschap vorm te geven.

LVA (volledig)

De volledige en uitgebreide versie stelt uw beoordelaars in staat directe feedback te geven met behulp van open tekst. Dit maakt de resultaten genuanceerder. Ook is het rapport door mijzelf geschreven, in plaats van door een geautomatiseerd systeem.

LVA (light = LDR)

Het LDR, kort voor Leadership Development Report, is de korte vorm van een LVA. Het belangrijkste verschil is de afwezigheid van open tekst voor feedback. Feedback over gedrag wordt verzameld aan de hand van een lijst van 26 leiderschapsgedragingen die worden beoordeeld.

Een volledig Leadership Values Assessment bestaande uit de intake sessie, het opstellen en afhandelen van de vragenlijst, de analyse en het schrijven van het rapport, alsmede de coaching sessie kost 600 euro voor het onderzoek en 480 euro voor de intake en het leiderschap coachen. Het totaal komt op 1.080 euro, exclusief BTW.

Het rapport over leiderschapsontwikkeling omvat ook een intakegesprek, het afnemen van een vragenlijst en een analyse. Omdat alles echter meer geautomatiseerd is, is het budget waarmee rekening moet worden gehouden als volgt: 350 voor het onderzoek en 360 voor de intake en coaching, wat het totaal op 710 euro brengt.

In beide gevallen is het raadzaam om daarna te voorzien in extra follow-up. Leiderschap coachen vraagt geen lange sessies, integendeel. De sessies zijn kort, vanaf 15 minuten, en worden per minuut aangerekend. Mijn tarief is: 2 euro per minuut.

We werken met blokken van 6 sessies om ervoor te zorgen dat we de inzichten uit het assessment optimaal benutten. En dit over een periode van 3 maanden. Een enkele coaching sessie duurt meestal tussen de 30 en 45 minuten.

Kortingen zijn beschikbaar bij inschrijving voor een volledige cyclus. Deze bestaat uit een assessment met 240 minuten coaching verspreid over 3-4 maanden.