sustainable organisation development

Cultuur is de term die we gebruiken om de manier van zijn te beschrijven van een groep mensen die een gemeenschappelijk erfgoed of een gemeenschappelijke identiteit delen. De cultuur van een groep mensen is een weerspiegeling van de waarden en overtuigingen van de huidige leiders en de institutionele erfenis van de waarden van vroegere leiders, die zijn ingebed in de structuren, het beleid, de systemen, de procedures en de stimulansen van de groep.

Wat is cultuur?

Cultuur is de belangrijkste factor die de ene groep mensen onderscheidt van de andere. De cultuur van een organisatie bepaalt wie je bent en waar je voor staat. Levendige culturen zijn waarden-gedreven, missie-gericht en visie-gestuurd. Zij vertonen hoge niveaus van waardenafstemming en hebben lage Cultural Entropy® scores.

Cultuur is als het ware het landschap waarop je je organisatiestrategie uitvoert. Zonder begrip van het culturele landschap waarin je je bevindt, kan je je strategie niet ten volle ten uitvoer brengen.

Barrett’s waardenmodel & culturele transformatie

Het Barrett Waarden Model is het baanbrekende werk van Richard Barrett. Geënt op zijn waardenstudie voor de Verenigde Naties en geïnspireerd door Maslow’s Hierarchy of Needs. Ondertussen werd de benadering getest en in de praktijk gebracht door duizenden organisaties over de laatste decennia.

Het model identificeert de zeven gebieden die menselijke motivaties omvatten. Deze variëren van basisoverleving aan de ene kant, tot dienstverlening en zorg voor toekomstige generaties aan de andere kant.

Het biedt een bewezen en buitengewoon nuttige kaart voor het begrijpen van de waarden van uw werknemers, leiders, en stakeholders. Nog beter, het biedt een middel voor het creëren van meer ondersteunende en productieve relaties tussen hen, en een diepere afstemming van het doel in uw organisatie.

Waarom waarden?

Het Barrett Model is geworteld in het begrijpen van authentieke motivaties. Dit zijn de waarden die belangrijk zijn voor ons mensen én die ons motiveren. Daarom begint het opbouwen van uw optimale cultuur met het begrijpen van de waarden die haar inspireren. Deze waarden – bewust of onbewust – motiveren elke genomen beslissing of ondernomen actie.

Door ons te richten op waarden kunnen we de onderliggende waarden van gedrag waarnemen en interpreteren. Het resultaat is dat u in staat bent een duidelijk en precies beeld te schetsen van de huidige en toekomstige dynamiek van uw persoon, organisatie of team, zonder vooroordelen – zodat actieplannen gebaseerd zijn op nauwkeurige inzichten, en afgestemd op uw specifieke omstandigheden.

Barrett Analytics (voorheen Cultural Transformation Tools CTT®) zijn effectieve instrumenten voor het diagnosticeren, monitoren en ontwikkelen van Waarden en Cultuur, gericht op coaches, change consultants en change agents. De online diagnostische instrumenten kunnen worden gebruikt voor het adviseren van individuen (Leiderschapsontwikkeling), teams en organisaties. Volgens het laatste onderzoek zijn op waarden gebaseerde organisaties de meest succesvolle spelers in onze geglobaliseerde wereld, omdat zij de behoeften van hun werknemers kunnen identificeren en bevredigen, en in ruil daarvoor een hoge mate van betrokkenheid en motivatie van hen verkrijgen.

Barrett’s Analytics (Cultural Transformation Tools) – Intro Video

Wil je meer weten en samen, ontdekken wat mogelijk is voor jou en jouw team of onderneming? Stuur me een mailtje en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.