sustainable organisation development

Emmanuelle Verhagen

Diversiteit & inclusie professional, co-active leiderschap coach, theatermaker en spreekbuis van de intersekse en transgender gemeenschap.

Mijn loopbaan bracht mij in diverse leiderschapsfuncties in het MKB en bij beursgenoteerde ondernemingen as marktonderzoeker en merkstrateeg.

Later heb ik mijn ervaring geïnjecteerd in twee bedrijven: een consultancy bureau en een online merkactivatie bedrijf.

In 2015 vervulde ik de rol van COO in een thuiszorgbedrijf die 650 verpleegkundigen ondersteunt. Op zoek naar een meer mensgerichte manier van werken, kwam ik in contact met het boek “Reinventing Organisations” van Frederic Laloux. Al lezend kwam ik tot het inzicht dat het tijd was om mijn coaching skills aan te scherpen.

Daarom ging ik in zee met het sterk aanbevolen The Coaches Training Institute (CTI). Hun Co-Actieve benadering resoneerde sterk met mij. En nog steeds.

Certified Professional Co-Active Coach Logo

Leiderschap vindt natuurlijk niet plaats in een vacuüm. Leiders geven vorm aan hun wereld en staan in verbinding met zichzelf én anderen. Om leiderschap te laten groeien en de mensgerichtheid van groepen en organisaties vorm te geven steunen wij op waarden. Waarden zijn de taal die ons toelaten om de emoties van anderen te begrijpen en te werken naar een samen oplossing. Het eenvoudigste en krachtigste model dat ik heb ontmoet om hier rond te werken is het Barrett Waarden Model. Het model is gebaseerd op het baanbrekende werk van Richard Barrett. Geënt op zijn wereldwijde waardenstudie binnen de Verenigde Naties en geïnspireerd door Maslow’s hiërarchie van behoeften.

Samenzijn schept verhalen. Leiderschap is dan ook onlosmakelijk verbonden met storytelling. Storytelling laat ons toe om complexe dingen op een aangepaste en toegankelijke manier over te brengen. Mijn queeste naar het begrip en verdieping van leiderschap bracht mij naar het theater. Elkeen heeft een eigen taal om hun verhaal te vertellen. Sommigen schrijven boeken, anderen dansen, nog anderen zetten zich aan een toog. De taal die mij het meest ligt is die van het theater. In het theater kan ik vorm geven aan de verhalen die vragen om vertelt te worden.

Logo intersekse vlaanderen

Toen ik een paar jaar geleden ontdekte dat ik geboren ben met een intersekse lichaam en dat de trits operaties die ik “mocht ondergaan” (trauma inclusief) deel uitmaakten van een groter verhaal, heb ik geen moment geaarzeld. Omdat in Vlaanderen geen organisatie actief was die de belangen van intersekse mensen behartigde, ben ik op zoek gegaan naar mensen met gelijkaardige ervaringen om ons te verenigen in een eigen ruimte. In 2018 zag Intersekse Vlaanderen het levenslicht.

Ondertussen hebben we het intersekse topic mee op de kaart gezet in Vlaanderen, ervoor gezorgd dat de genderwet werd aangepast (sekse kenmerken zijn vandaag een beschermd criterium) en ijveren we voor het weghalen van de seksekenmerken uit de publieke ruimte.

Diploma’s en dergelijke

Ondertussen heb ik een Master in Handelswetenschappen met majors Financiën en Marketing. Daarnaast een Master in Business Administration (MBA) van SDA Bocconi. Ook ben ik gecertificeerd en geaccrediteerd als leiderschapscoach (CPCC), gecertifieerd in cultuurverandering (CTC) bij Barrett’s Value Center en studeer in 2022 af als theatermaker.