inclusie is een conversatie

Een conversatie draait om het versmelten van je geest met die van een ander. Inclusie gaat niet meer om mij of jij, enkel om ons: wat maakt ons, ons. Je eigen mening is van geen tel, wel wat we samen in de wereld brengen, waar ons gesprek over gaat. Dat is het startpunt van inclusie. Je komt er maar toe door te luisteren. Echt te luisteren en samen ons te aarden in de wereld. Daar waar we zijn. Echt zijn.

Als coach en consultant is dit mijn wereldwerk: het scheppen van conversaties die leiden tot inclusie.

Leiderschap Coachen

Leiders worden betere versies van zichzelf door inzicht te ontwikkelen in hun voorkeuren, vooroordelen en manier van werken - en hun mogelijke impact op anderen. Wij bevorderen het vermogen van leiders om zichzelf te reguleren en te managen, om overbodige gedragspatronen af te leren en nieuwe, effectievere patronen te omarmen.

Ontdek Meer Hier

Inclusieve Culturen

Meten is weten. Cultuur ontstaat wanneer mensen op een bewuste manier leren converseren met elkaar. Als mensen de instrumenten krijgen om die conversatie te voeren die hen toelaat om samen succesvol te zijn binnen een organisatie.
Cultuur is intentioneel en vorm gegeven door leiders.

Ontdek Meer Hier

Deep Democracy

Deep Democracy is een houding die gericht is op de bewustwording van stemmen die zowel centraal als marginaal zijn. Als facilitator zorg ik dat de informatie van alle stemmen, staten en kaders geïncludeerd raken om zo te komen tot relevante systemische oplossingen.

Niet zeker waar te starten?

Gaven reeds hun vertrouwen

Gaven reeds hun vertrouwen
Gaven reeds hun vertrouwen
Gaven reeds hun vertrouwen
Gaven reeds hun vertrouwen
Danielle S.
Danielle S.Singapore

Emmanuelle's vast work-life experience takes coaching to a new level and spectrum. Combined with her personal touch she is willing to take the leap with you in any challenging field! I would strongly recommend to have a session with her just to experience what difference she makes!

Jen W.R.
Jen W.R.United Kingdom

Emmanuelle is incredibly open and thoughtful and articulate. She is open, experiential and offers up beautiful images and metaphors to work with. Emmanuelle shows up to each session with deep curiosity and willingness to explore. I left each call feeling more deeply connected to humanity and both spiritually and intellectually invigorated.

Leiderschapswiel

Het leiderschapwiel is een reflectieinstrument. Waar sta je vandaag, waar kan je aan werken?